POMOC NESLYŠÍCÍM A NEDOSLÝCHAVÝM

Kam míří získaný výdělek ze svíček?

Z každé prodané svíčky je darováno 5 % neziskové organizaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR a.s. Tato částka není konečná, během roku pořádáme charitativní prodeje z jejichž zisku darujeme 100 %Abyste byly více v obraze, čím se Svaz neslyšících a nedoslýchavých zabývá, a jak pomáhá znevýhodněným osobám, vyzpovídala jsem pro Vás paní prezidentku této organizace Mgr. Prokopiusovou

Rozhovor

Jak dlouhou pracujete pro SNN a jak jste se k této práci dostala?

Na ústředí SNN pracuji od roku 2011, první dva roky jako ředitelka a od listopadu 2012 jsem prezidentkou. Dostala jsem se tam právě v okamžiku, kdy předchozí paní ředitelka odcházela do důchodu a Svaz hledal nástupkyni. Já jsem se v té době účastnila ročního vzdělávacího kurzu pro tlumočníky, který organizoval právě Svaz. Na volnou pozici mě upozornila dlouholetá kamarádka, která zastává post viceprezidentky. Slovo dalo slovo a já jsem se ocitla ve vedení SNN. 

Co je Vaši denní pracovní náplní?

Mám na starosti zajištění naplňování cílů Svazu - kampaně a projekty, které umožňují tyto cíle dosahovat, žádosti o dotace, komunikace s úřady a s médii, neustálá osvěta problematiky sluchového postižení.

Jste neslyšící? 

Jsem ohluchlá v dětském věku (cca 5 let), tedy mým komunikačním prostředkem je čeština. Nicméně od 16 let, kdy jsme se poprvé seznámila se světem neslyšících, se učím znakový jazyk a myslím, že jej ovládám na dobré úrovni.

Kde všude Vaše nezisková organizace získává finance?

Dotace od různých institucí – Úřad vlády, magistráty měst, v nichž sídlí pobočné spolky, některá ministerstva. Např. MPSV  (Ministerstvo práce a sociálních věcí) financuje sociální služby pro osoby se sluchovým postižením (tlumočení, poradenství, rehabilitace apod.) a tyto služby rovněž Svaz a jeho pobočné spolky poskytuje. Dotace jsou přesně vázány na konkrétní činnost, nelze je použít na činnost jinou. Proto vítáme i různé dary, snažíme se nabízet placené služby, např. prodej příslušenství k pomůckám pro nedoslýchavé, vzdělávací aktivity - semináře apod.

Jak organizace finanční dary využívá?

Dary využíváme především na šíření osvěty ve formě besed, které pořádáme po celé republice, dále na zajištění potřebných služeb a zázemí pro vlastní činnost

Co je hlavní cíl organizace? A má momentálně SNN rozdělaný nějaký větší projekt na pomoc neslyšícím a nedoslýchavým?

Realizujeme celou řadu projektů se zaměřením na podporu osob se sluchovým postižením:

 • S podporou Ministerstva kultury – „Pantomima neslyšících“
 • MHMP (Magistrát hlavního města Prahy) a další kraje (dle účastníků) - realizace letního dětského tábora pro děti se sluchovým postižením
 • MHMP - realizace tlumočeného a přepisovaného divadelního představení (Švandovo divadlo, Semafor), překlady do znakového jazyka u upoutávek na představení Švandova divadla na Smíchově
 • MHMP - tlumočení světové soutěže Miss and Master Deaf 2020
 • MHMP a Úřad vlády - projekt Jsem jedno ucho - osvětová kampaň
 • Městská knihovna v Praze - tlumočení přednášek
 • MPSV - poskytování tlumočnické služby s celorepublikovou působností (Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící)
 • Města Karlovy Vary, Chodov, Sokolov, Nejdek Rotava, Kraslice - poskytování tlumočnické služby v Karlovarském kraji

Projekty financované s ESF (Evropský sociální fond):

 • Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící (pobočné spolky poskytující sociální služby v regionech)
 • Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze
 • I když neslyšíme, potřebujeme vědět – projekt realizovaný v Brně, zaměřený na vzdělávací aktivity, poradenství pro osoby se sluchovým postižením a na osvětu

Kde všude Vaše organizace působí?

SNN v ČR, z.s. má celorepublikovou působnost. Sdružuje ve svých 55 pobočných spolcích cca 4 000 členů s různým sluchovým postižením.

 • 6 poradenských center s registrovanými sociálními službami
 • 4 krajské organizace (Vysočina, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj)
 • 18 spolků pro neslyšící
 • 23 spolků pro nedoslýchavé
 • 4 spolky smíšené

Dále je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. zakladatelem 5 obecně prospěšných společností, které jsou též poskytovateli registrovaných sociálních služeb.

 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
 • Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.
 • Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 
 • Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
 • Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s
 • Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je poskytovatelem tlumočnické služby prostřednictvím Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, které realizuje celorepublikovou tlumočnickou službu neslyšícím.

Pokud by chtěl někdo pomoci, co může udělat, kde (kromě nákupu svíček) může přispět, nebo pomoci osobně?

Přivítáme jakoukoliv pomoc.

 • finanční prostřednictvím daru na náš sbírkový účet či hotově, ke každému daru je sepsána darovací smlouva
 • materiální
 • dobrovolnickým zapojením se do našich aktivit

Doufáme, že jste nyní lépe pochopili, jak každý váš nákup svíček pomáhá. Když si vyberete svíčku od nás, nejenže získáváte kvalitní produkt, který zkrášlí a provoní váš domov, ale zároveň podporujete Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR. Váš příspěvek pomáhá financovat širokou škálu aktivit a služeb, které zlepšují životy lidí se sluchovým postižením po celé České republice.

Prohlédněte si naši nabídku a vyberte si svíčku, která nejen krásně voní, ale také má hlubší význam. Přidejte se k nám a buďte součástí změny k lepšímu. Děkujeme, že naši tvorbu podporujete.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz